ENSO ELEKTRİK, küresel pazarlarda ve iç piyasada rekabet gücünü artırmak ve sektördeki gelişmelere katkı sunmak, insana ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir sektörel gelişim sağlamak amacıyla özkaynaklarını Ar-Ge faaliyetlerine ayırmıştır. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyetleri Kırıkkale Teknoparkta ve Ankara'da ayrı bir Ar-Ge ve üretim merkezi bünyesinde sürdürülmektedir.

PATENT ve MAKALELER

Akıllı Güne Bakan Güneş Enerji Sistemi (GES) Tasarım ve İmalatı – Patent No: 2018/05494

Portatif Güneş Enerji Sistemlerinde Taşıyıcıların Sayısal Olarak Mekanik Analizi 

Güneş Enerji Santrallerinde Kısmi Gölgelenen Panellerin Tesbiti Kontrolü Verimliliğinin Artırılması ve Scada Uygulaması

AR-GE faaliyetleri kapsamında

 • YENİLENEBİLİR ENERJİ
  • Hepsi bir arada (ALL-IN-ONE) sistemler; Taşınabilir Tak Çalıştır Akıllı Solar Sistem Tasarımı Ve İmalatı

Bir evin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji sistemi kurulumları genel olarak çatı veya bahçe benzeri alanlarda gerçekleştirilmektedir. Bu gibi sistemler kurulum ve işçilik gerektiren uygulamalardır ve taşınması mümkün değildir. Kurulum maliyetini ortadan kaldırarak herkesin kullanabileceği, taşınabilir, enerji depolama imkanı olan (gece, depolanan enerjinin kullanılabileceği), birbirine bağlantı yapılarak istenilen güce kadar arttırılabilen, uzaktan izleme ile ne kadar üretim ve tüketim yapıldığı kontrol edilebilme imkânı veren bir sistem.

  • Taşınabilir (Mobil ve Modüler) Güneş Enerji Sistemleri; Akıllı Günebakan Güneş Enerji Sistemi (GES) Tasarım ve İmalatı (KOSGEB)

Akıllı Günebakan Projesi ile dünyada örnekleri bulunan fakat ülkemizde bulunmayan, katlanabilir ve kolay taşınabilir askeri amaçlı bir GES tasarımı yapılacaktır. Enterkonnekte sistemlerden bağımsız bir şekilde, özellikle enerjinin iletiminin zor veya imkansız olduğu yerlerdeki lokal sistemlere çözüm sunulmuş olacaktır. Öncelikli olarak Askeri versiyonu geliştirilecek olan GES, sınır içi ve sınır dışı bölgelerde anlık enerji ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla, taşınmada, yüksekten düşmede, titreşimlerde zarar görmeyecek, IP 67 standardını sağlayabilecek bir yapıda imal edilecektir. Sonuç olarak ihtiyaç duyulan enerji; hızlı, ucuz, kolay, etkin ve sürekli olacak şekilde elde edilecektir.

  • Enerji Kutuları
  • Paket Enerji Sistemleri; Güneş Enerjisi Destekli Mini Enerji Depolama Sistemi (Kırıkkale Teknopark)

Güneş enerjisi sistemleri genel olarak fotovoltaik sistem ve termal sistem olmak üzere iki şekilde enerji üretmektedir. Fotovoltoik sistemde, güneşten gelen radyasyon, paneller vasıtası ile elektrik enerjisine çevrilmektedir. Mobil olarak tasarlanan bu fotovoltaik sistemden elde edilen enerji DC-AC çevirici inverter ile dönüştürülerek sisteme entegre edilmiş olan aküler ile depolanmaktadır. Taşınabilir sistem ile kurulum kolaylığı da beraberinde sağlanmış olup elektrik enerjisi olmayan yerlerde hızlı ve pratik çözüm sunmaktadır

  • Güneş Santrallerinde Gölgelenmenin Kontrolü, Uzaktan Takip Sistemi Ve Verimliliğin Arttırılması: Güneş panellerinin verimini etkileyen faktörlerin başında, kısmi gölgelenme (kirlenme, modül konumlandırılması, hava şartları, hücre hasarı),yansıma, kablo kayıpları, aşırı sıcaklık gibi faktörler bulunmaktadır. Bu proje güneş enerji santrallerinin büyük problemlerinden biri olan gölgelenme sorununa çözüm getirmek için geliştirilmiştir.
 • SİBER GÜVENLİK
  • Kritik Altyapılardaki Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Meydana Gelen Siber Saldırıları Tespit Edecek Makine Öğrenmeli Ve Yapay Zeka Temelli Siber Saldırı Tespit Ve Uyarı Donanım-Yazılım Platformu:

Proje endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) güvenlik ve siber saldırılara yönelik çözümler üretmektir. Proje ile kritik altyapılarda kullanılan SCADA endüstriyel kontrol sistemlerine yönelik siber saldırıları tespit edebilecek yazılım ve bileşenlerini firmamız bünyesinde geliştirilecektir. Global bazda siber saldırıların endüstriyel kontrol sistemlerine olan yoğunluğu ve etkilerine bakıldığında en çok enerji sistemlerine yönelik olup, buna bağlı olarak üretim tesislerinden ulaşıma, taşıma sistemlerine kadar çok geniş bir alanda kitlesel etkilere ve kaoslara yol açmaktadırlar. Ülkemizde bu konuda önleme ve karşı koyma bilinci oluşmuş ancak yerli ürün ve çözümlerin geliştirilmesi noktasında henüz yol alınamamıştır.