Enso Elektrik olarak Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde (EKS) saldırılara karşı siber güvenlik önlemi için çalışmalar yapmakta ve Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin özellikle enerji sektöründe hizmet vermekteyiz.

ENSO, tesisinizin güvenlik ihtiyaçlarını anlayan eğitimli mühendislere sahiptir. Ülkenin dört bir yanındaki enerji santrallerinin siber güvenlik problemleri, ancak alanında uzman nitelikli teknik personel ile güvenli olarak giderilebilir. Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel Teknolojinin spesifik ihtiyaçlarını ve farklılıklarını bilen ENSO sizlere çağın gerektirdiği sürekli güvenli ve kesintisiz Siber Güvenlik hizmetleri sunmaktadır.

Endüstriyel Kontrol Sistemlerine (ICS) karşı siber saldırılar yıllık olarak artmaktadır. IBM 'den alınan verilere göre, ICS saldırıları 2016 yılında 2015 yılına göre % 110 artış gösterdi. SCADA 'ya yönelik saldırılar, 2012'den 2014'e kadar sadece iki yıl içinde % 636 arttı. Stuxnet gibi son kötü amaçlı yazılım saldırıları, Duqu, Shamoon, Black Energy, Flamel, Havex ve StoneDrill, ICS ' nin saldırganlar için yeni bir oyun alanı haline geldiğini belirtmektedir. ICS ağını internete bağlama konusundaki artan ilgi, kontrol sistemlerini kötü amaçlı yazılımlara ve saldırılara karşı daha savunmasız hale getirdi. Pek çok sanayi kuruluşu IT ve OT ağları arasında etkileşimler ile modernizasyon uygulamakta fakat bu IT ve OT yakınlaşması siber saldırılara uygun alan oluşturmaktadır.

  • Enerji Otomasyonu( Power Grid/Substation Automation)

Enso Elektrik olarak güç şebekeleri, trafo ve kontrol merkezlerinin güvenliğini sağlayıp, siber dayanıklılığını artırmak için en iyi çözümü sunmaktadır.

  • Su ve Atıksu Otomasyonu (Water and Waste Water)

İçme ve atık su yönetim tesislerinin korunması, sivil nüfusun güvenliğini ve refahını güvence altına almak için çok önemlidir. Kaza veya bilinçli içme ve atık su kirliliği, şehirlerin ve bölgelerin yanı sıra çevre kirliliğinin ciddi biçimde zehirlenmesine neden olabilir. Bu geçmişte olduğu gibi, yeniden ortaya çıkma olasılıklarını sınırlamak hayati önem taşımaktadır.

  • Petrol ve Gaz (Petrol and Gas)

Son yıllarda petrol, gaz, yağ endüstrileri birçok siber saldırıların hedefi olmuştur. Çıkarma ,ulaşım ve arıtma büyük ve karmaşık alt yapılarda gerçekleştirilmektedir. Şebeke iletişimindeki mevcut görünürlük eksikliği ile bu endüstrideki operatörlerinin siber tehditlerin yayılmasını engellemesi neredeyse imkansızdır. Kurulan izleme sistemlerine üretici firma tarafından anında müdahale gerektiren cihazlar, istasyonlara güvensiz iletişimler ile tanımlanmıştır. Güvensiz iletişimler siber tehditlere meydan vermektedir. Bu siber tehditleri önlemek açısından siber savunma büyük önem kazanmıştır.

  • Üretim Otomasyonu (Manufacturing Automation)

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), endüstriyel operasyonlara tahmin edilemeyecek kadar yarar getireceği düşünülmektedir. IIoT, çok sayıda kontrol sisteminin birlikte çalışabilirliğini ve optimizasyonunu artırarak, geleneksel üretim sistemleri paradigmasını büyük ölçüde genişleten yeni bir ağ mimarisi sunar. Bu da yönetimin yanı sıra endüstriyel kontrol sisteminin tüm katmanları için tolerans ve esneklik sağlamaktadır. Sonuç olrak endüstriyel ağlar, hem kullanım senaryoları hem de kullanılan teknolojiler bakımından IT ağlarına daha çok benzemektedir. Bu durumlar birleştiğinde endüstriyel alandaki siber tehditleri artırmakta ve endüstiyel alanda siber güvenliğin önemini ön plana çıkarmaktadır.

  • Ulaştırma, Kimya, Haberleşme (Transportation Systems, Chemistry, Communications)