GERÇEK HAYATA UYGULANMASI Beklenen bir yatırımın sürekli olarak kontrol altında tutularak, planlanan zamanda tamamlanarak, yatırım maliyetlerini minimuma düşürerek yatırımın gerçekleştirilmesine inanıyoruz. Bu hususular da müşterilerimize gerekli desteği sağlayarak müşavirlik hizmeti sunuyoruz. Müşavirlik hizmetlerimizde ön çalışma, fizibilite çalışması, projelendirme, montaj süreci başta olmak üzere  ürün tedarik etme, devreye alma sürecinde müşterilerimizin yanındayız.

  • Fizibiliteden devreye alma süresine kadar geçen sürede kontrol ve yönetim,
  • Dizayn, proje, hesaplama ve mühendislik hizmetleri,
  • Satın alma süreci kontrolü,
  • Uygulama ve montaj süreci kontrolü.
  • Yatırım analizi
  • Saha geliştirme, olanakların en iyi şekilde değerlendirilmesi
  • Lisans başvurusu ve takibi
  • Şebeke bağlantı analizi