Kalite Politikamız

  • Kalite odaklı; takım ruhu içinde, şirket hedeflerine ulaşmak için çalışmak ve her daim yeniliğe ve gelişmeye açık olmak.
  • Kalite yönetim sistemimizi uluslar arası Kalite Yönetim sistemlerinin gereksinimlerini yerine getirecek şekilde belgelemek.
  • Siz değerli paydaşlarımızın taleplerini doğru algılamak, paydaşlarımızın isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uyarak çalışmalarımızı tamamlamak.
  • Projeleri karşılıklı yapılan iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek.
  • Sonuçları her zaman iyileştiren bir ekip olma yolunda ilerlemek.
  • Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak. 

Çevre Politikamız

En üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayarak, sürekli iyileşmeyi ön planda tutmak, yasal mevzuat ve teknik şartnamelere uygun çalışmak, aldığımız işleri zamanında bitirmek, çalışanlarımızın sürekli gelişmesi için şirket içinde ve dışında kalite ve çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, tüm çalışanların yönetime tam katılımını sağlamak, kalite ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, sektöründe rakiplerimizden önde olmak, çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek, kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak, geri dönüşüm teknolojisi uygulamak, bu tür faaliyetlere destek vermek, mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere kalite ve çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, şirketimizin kalite ve çevre politikasıdır.